من منصور هستم...

کسی که در سال 1378 و برای اولین بار "دوبله" را در اینترنت مطرح کرد...

و امروز می بینید که هرکسی برای خودش یک پا معرف دوبله شده ...

که یک پیج در شبکه های مجازی باز کرده و از عشقش به دوبله میگه ...

سالها در نت نوشتم...

برای دیگران ...

و سایتهای دیگران ...

و پس از سالها نوبت اینه که مجموعه ای جامع از دوبله در یکجا جمع بشه...

که بشه با نوشتن نام یک گوینده ، ریز تمام کارهای دوبله ای که در طول زندگیش انجام داده رو بشه دید ...

که بشه با نوشتن نام یک بازیگر ، تمام کسانی که بجای او صحبت کردن رو در آن واحد دید...

که بشه یک مدیر دوبلاژ ، کارهائی که مدیریت کرده ، یک استودیو ،دوبله هائی که درش انجام شده رو با یک کلیک استخراج کرد ...

که بشه با نوشتن نام یک فیلم ریز تمام گویندگان و نقشهاش رو به تفکیک تعداد دوبله هاش دید...

وقت اینه که دنیا هم بدونه دوبله ما خوب بود ( و هست)...

تا کی برای خودمون و دورهمی در مورد دوبله حرف بزنیم و هم ما از دنیای دوبله جهان بیخبر باشم و هم دنیا از جهان دوبله ما ؟

واقعا کدوممون الان میدونیم بزرگترین گوینده جهان کی بوده و یا از اونور آب کی میدونه که بزرگترین گویندگان جهان در ایران هم هستند؟

جای یک دایره المعارف جامع در مورد دوبله در نت خالی بود (و هست) ...

هرکسی و در هرجا یک خط و چند خط در مورد دوبله و دوبلور نوشته و تمام...

واقعا قدر جامعه دوبله ما این نیست که سایتی آبرومند داشته باشه که با یک مراجعه بشه ازش همه چیز رو دید و استخراج کرد؟

گذاشتن یک عکس و یک نقد و یک ویدیو در هر سایتی چه دردی از دوبله ما درمان کرده؟

و ...

این سایت سایتیه که همه توقعات شما (هنرمند یا هنردوست دوبله) رو در آینده ای نزدیک فراهم خواهد کرد..

بشکلی خیلی کامل.

فعلا در دست تکمیله ...

طول میکشه تا مقدماتش رو بنویسم...

به بزرگی خودتون هم منو ببخشید هم دوبله رو

چون همه عمر دیر رسیدیم

و رسیدنهای دیرمون خیلی دیر زود شد...

و من...

دست تنها

مثل همیشه