مصاحبه هائی که عوامل دوبله ( اعم از گوینده ، مدیر دوبلاژ ، عوامل فنی ، پژوهشگران و سایر افراد) درخصوص دوبله و مباحث پیرامون آن در طول سالهای گذشته در روزنامه ها ، مجلات ، هفته نامه ها ، ماهنامه ها ، فصل نامه ها و حتی بشکل شنیداری یا دیداری ( در صدا و سیما یا بشکل مولتی مدیاهای خصوصی) داشته اند ، در این بخش بشکل اصیل خود ، بدون هیچ گونه تغییر یا تحریف ، عینا و با ذکر دقیق منبع ارائه میگردد. در برخی از جراید شکل نوشتار عمدتا به نحوی بود که امکان تجمیع آن در یک یا چند صفحه (بشکل پیوسته) میسر نبود. لذا با زحمتی طاقت فرسا تمامی پاراگراف ها و بندها یا سطر و ستونهای نوشتار برش خورده و پشت سرهم در یک فرمت خوب و یکجا ارائه گردیده است. درهرصورت هرکدام از این مصاحبه ها حاوی نکاتی است که سالها بعد میتواند پژوهشگران ، منتقدین و مفسرین دوبله را در ارائه هر نوع گزارش یا دیدگاه صحیحی راهبر باشد. تجمیع همه یا اکثر این مصاحبه ها در یکجا ، از سرگردانی هر علاقمندی در مراجعه به این منابع خوب و قابل استناد راهگشاتر از پراکندگی آنهاست که احتمال فراموشی تک تک این مصاحبه ها یا مفقود شدن آنها را محتمل تر میکند.

از تمامی دست اندرکاران و علاقمندان که مصاحبه هائی از سالهای دور (یا نزدیک) از گویندگان یا مدیران دوبله فقید یا در قیدحیات بشکل فیزیکی (عین روزنامه یا مجله) یا دیجیتال (عکس از صفحات) در اختیار دارند عاجزانه میخواهم ضمن اطلاع ، آنها را در اختیار این سایت قرار دهند تا به نام خود آنها درج و پس از درج (درصورت ارسال اصل) عین امانت عودت خواهد شد و مراتب تقدیر تاریخ  دوبله ایرن و دست اندرکارانش از شما که چنین منابع خوبی را در گوشه منزل یا آرشیو به بایگانی تاریخ نمی سپارید بی گمان تا ابد با شما و روح بلند شما همراه خواهد بود. به واقع اینجا موزه دوبله است که هرکس داشته خود را در آن بیادگار نهد ، نام خود را نیز ، همچون قهرمانی که مدال خود را در آنجا بیادگار گذاشته است تا ابد زنده نگه خواهد داشت.

 

 77

mano     ch     nasmosahebe

abo     af     ah

ami      ata     ez

ham      ho     ir

ira     ja     kh

mah     pa     parv

ta     sai      bah